Siedemdziesiąta rocznica urodzin Rektora prof. dr hab. Stanisława Dąbrowskiego
władze Uczelni i zaproszeni goście
uroczystość uświetnił występ chóru
najbliżsi Rektora
upominki wręczały władze obu Uczelni
przemówienie Rektora

powrót