Podpisanie umowy o wspˇ│pracy z Akademi▒ Ekonomiczn▒ z Wroc│awia,Politechnik▒ Wroc│awsk▒ i Wy┐szym Seminarium Duchownym z Legnicy

Podpisanie umowy o wspˇ│pracy z Akademi▒ Ekonomiczn▒ z Wroc│awia

Podpisanie umowy o wspˇ│pracy z Politechnik▒ Wroc│awsk▒

Podpisanie umowy o wspˇ│pracy z Wy┐szym Seminarium Duchownym z Legnicy

powrˇt