Udział PWSZ w Legnicy w Legnickich Targach Edukacyjnych

Udział PWSZ w Legnicy w Legnickich Targach Edukacyjnych

stoisko targowe cieszyło się dużym zainteresowaniem 
przyszłych studentów
studenci  odpowiadali na pytania maturzystów
najładniejsze stoisko Legnickich Targów Edukacyjnych materiały informacyjne Uczelni
władze Uczelni oraz studenci  główn± nagrodę Legnickich Targów Edukacyjnych odbiera 
Rrektor PWSZ  prof. dr hab. Stanisław D±browski

powrót