Wizyta Ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdzińskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy
Wizyta Ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdzińskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Legnicy
spotkanie ministra z władzami Uczelni Rektor PWSZ prof. dr hab. Stanisław D±browski
przedstawia Uczelnię ministrowi

spotkanie ze studentami po spotkaniu minister chętnie odpowiadał 
na pytania studentów

powrót