Spotkanie Kadry I.S.P. , czerwiec 2003 r. (strona 1)
25 czerwca 2003 r. odbyło się zebranie pracowników Instytutu Służb Publicznych na którym podsumowano realizację zajęć na rok akad. 2002/2003.
Omówiono w szczególności wyniki prac związanych z tworzeniem kierunku "Politologia" i specjalności: Służby Publiczne, Służby Socjalne, Integracja Europejska.
Kierownicy zakładów przedstawili sprawozdania z działalności dydaktyczno – naukowej.
Opiekunowie Kół Naukowych (Młodych Politologów oraz "Negocjator") złożyli relację zadań przyjętych na rok akad. 2002/2003.
Na zebraniu dokonano również podsumowania ewaluacji wewnętrznej Instytutu. Zapoznano pracowników ze zmianami kadrowymi, jakie nastąpią w nowym roku akademickim.
Pracownicy Instytutu Służb Publicznych wysłuchali relacji z przygotowań do utworzenia profesjonalnego wolontariatu.
Plan zadań na rok akad. 2003/2004 zostanie zatwierdzony na zebraniu pracowników Instytutu Służb Publicznych 18 września 2003 r.
 
 
 
 
  dalej >>

powrót