Wizyta Prezesa KGHM Polska Mied¼ S. A. Stanis³awa Speczika w PWSZ w Legnicy, 02.04.2003 r.

powrót