Konferencja Prorektorów ds. Dydaktyki i Studentów i Kierowników Działu Nauczania Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Legnica 17 - 19 kwietnia 2002 r.

Konferencja Prorektorów ds. Dydaktyki i Studentów i Kierowników Działu Nauczania Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Legnica 17 - 19 kwietnia 2002 r.

spotkanie władz Uczelni z uczestnikami konferencji

przed gmachem Uczelni

władze Uczelni z przedstawicielami MEN-u

zwiedzanie gmachu PWSZ w Legnicy

uczestnicy konferencji w największej auli wykładowej w Legnicy

w trakcie obrad

praca  podkomisji

powrót