Rozstrzygniecie konkursu "Polscy prezydenci

Rozstrzygniecie konkursu "Polscy prezydenci"

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w sali  Centrum Kształcenia Ustawicznego

jury konkursu

Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ w Legnicy
 dr Kazimiera Jaworska wręcza główną nagrodę konkursu - indeks PWSZ w Legnicy 

Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ w Legnicy 
dr Kazimiera Jaworska wraz z laureatem konkursu

powrót