Konferencja naukowa "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości"
19 - 20 listopada 2003 (strona 1)

W dniach 19 - 20 listopada 2003 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy była wspólnie z Federacją Pracodawców Polski Zachodniej, Katedrą Zarządzania Strategicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Starostwem Powiatowym w Złotoryi organizatorem konferencji naukowej pt. "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości".
Celem konferencji oraz połączonego z nią XIII Zgromadzenia Ogólnego Pracodawców Polski Zachodniej była próba oceny wpływu regionalnych warunków prowadzenia działalności na rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych. Uczestnikami konferencji oprócz zaproszonej kadry naukowej byli głownie przedsiębiorcy (zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz "twórcy warunków gospodarowania" - przedstawiciele władz samorządowych i województwa dolnośląskiego. Taki dobór uczestników dał szansę na przeprowadzenie wielu ciekawych dyskusji w czasie spotkań panelowych oraz był okazją na konfrontację poglądów i rozwiązań w tym zakresie. Pierwszy dzień konferencji poświecony został m.in. prezentacji wyników badań powstałych przy realizacji projektu "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w regionach o monokulturze przemysłowej na przykładzie LGOM" prowadzonego pod kierownictwem dr Krzysztofa Safina. W sesji plenarnej swoje wystąpienia prezentowali również: pani prof. dr hab. Aldona Kamela - Sowińska, - była Minister Skarbu, dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu - Andrzej Jędrzejczak oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - Piotr Borys.
W drugim dniu przedsiębiorcy i naukowcy zwiedzali fabrykę bombek "Vitbis", która następnie posłużyła jako przykład w warsztatach "studium przypadku", prowadzonych przez dr hab. Andrzeja Kaletę z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz dr Janusz Prusa - przewodniczącego Federacji Pracodawców Polski Zachodniej i zarazem właściciela "Vitbis" Spółka z o.o.
Jednym z popołudniowych punktów konferencji był wyjazd do Jawora i zwiedzenie Kościoła Pokoju (zabytek wpisany na listę zabytków UNESCO) oraz zwiedzenie Kościoła i Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski, decyzją Kapituły Honorowej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej otrzymał Honorową Odznakę Federacji Pracodawców Polski Zachodniej za wybitny wkład we wszechstronny rozwój organizacji pracodawców
 
 
 
 
  dalej >>

powrót