Międzynarodowe seminarium pt: "Promowanie równych szans niepełnosprawnych w Polsce i Europie", 23-25.05.2003 r.

powrót