Konkurs krasomówczy 19.12.2002 r.
uczestnicy konkursu
jury konkursu
wręczenie nagród

powrót