Modernizacja Roku 2002


29 sierpnia 2003r. w Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono wyniki VIII edycji konkursu "Modernizacja Roku 2002". Coroczna impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Konkurs organizują Targi Pomorskie, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków i Stowarzyszenie Architektów Polskich Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

W kategorii "Obiekty szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego" tytuł "Modernizacji Roku 2002" przyznano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy za remont i adaptację garaży na sale wielofunkcyjne. W uzasadnieniu werdyktu jurorzy napisali " za wzorcowe dostosowanie starych garaży do nowoczesnych potrzeb dydaktycznych wyższej uczelni oraz bardzo wysoką jakość wykonawstwa".

powrót