Podsumowanie Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej, 11.05.2003

powrót