Konferencja "Łemkowie u progu XXI w. Odrodzenie czy asymilacja"
obrady rozpoczął Rektor PWSZ w Legnicy prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
w konferencji uczesniczył wicewojewoda dolnoślaski Ignacy Bochenek i prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski
konferencja wzbudziła zainteresowanie licznie przybyłych mediów
wystąpienie Rektora PWSZ w Legnicy prof. dr hab. Stanisława Dąbrowskiegi


Przez dwa dni trwały w salach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowych w Legnicy dyskusje na temat mniejszości i próba określenia sytuacji Łemków u progu nowego wieku. Najważniejszym pytaniem było, czy mniejszość łemkowska odrodzi się czy zasymiluje z narodami, wśród których żyje.

7 grudnia - od dziesiątej rozpoczęły się obrady naukowej konferencji. Na czele komitetu organizacyjnego stanęli przewodniczący dr Lilla B. Paszkiewicz, dyrektor Instytutu Służb Publicznych PWSZ w Legnicy oraz Jerzy Starzyński prezes i twórca Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera".

Tuż po godzinie dziesiątej obrady rozpoczął Rektor PWSZ prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski. Wyrażając przede wszystkim zadowolenie z faktu, że ta konferencja może odbywać się w legnickiej uczelni powitał uczestników konferencji i zaproszonych gości. Wśród tych ostatnich byli wicewojewoda dolnośląski Ignacy Bochenek, prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski oraz przedstawiciele kilku organizacji i stowarzyszeń skupiających mniejszość łemkowską. Po nim głos zabrał wicewojewoda Ignacy Bochenek. W swoim wystąpieniu podkreślił on znaczenie jakie mają podobne konferencje i wagę jaką do spraw mniejszości przykładają władze województwa.

Po uroczystym otwarciu zaczęły się obrady. W pierwszym dniu przewodniczył im dr Józef Zarzeczny. Obrady w tym dniu podzielono na dwa główne tematy. Część pierwszą poświęcono "sytuacji społeczno-politycznej i wyznaniowej na Łemkowszczyźnie do momentu wysiedleń z lat 1944 - 47".
Część druga konferencji dotykała najbardziej drażliwych zagadnień związanych z "przesiedleniami Łemków i ich reperkusjami społeczno-politycznymi". Obrady w tej części miał rozpocząć referat o "Ukraińskiej Powstańczej Armii na Łemkowszczyźnie" doktora Grzegorza Motyki z Instytutu Studiów Politycznych Państwowej Akademii Nauk.

Jak oceniają działacze stowarzyszeń mniejszościowych obecnie w Polsce mieszka około 30 - 35 tysięcy ludności łemkowskiej. Na Dolnym Śląsku jest ich około 15 tysięcy. Oczywiście nie wszyscy naukowcy potwierdzają takie wyliczenia. Podobnie jest w przypadku oceny wydarzeń z pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. Powody i skutki wysiedleń ludności łemkowskiej do dziś wywołują sporo emocji.

W niedzielę 8 grudnia obrady konferencji dotyczyły już jej bezpośredniego tytułu - "Łemkowie u progu XXI wieku. Odrodzenie czy asymilacja". Rozpoczęły się dopiero po południu od wystąpienia dr Jerzego Żurka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kolejne referaty omawiały zagadnienia instytucjonalizacji życia Łemków w Polsce po 1989 roku - dr Ewa Michna z Uniwersytetu Jagielońskiego, prasie łemkowskiej w Polsce po 1980 roku - Mariusz Garbera z Uniwersytetu Wrocławskiego, powysiedleńczej literaturze łemkowskiej jako etosowi trwania - dr Heleny Duć-Fajfer z Uniwersytetu Jagielońskiego oraz próbom wyodrębnienia języka łemkowskiego - dr Tomasz Wicherkiewicz z Uniwersytetu Poznańskiego. Te wystąpienia miały podsumować i odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule konferencji - odrodzenie czy asymilacja? Czy jednak odpowiedziały?
- W tej chwili nie byłbym w stanie powiedzieć jaka jest odpowiedź - stwierdził po zakończeniu konferencji Jerzy Starzyński.

Zagadnienie podobnie podsumował w swoim wystąpieniu Rektor prof. Stanisław Dąbrowski raz jeszcze wyrażając zadowolenie, że do wymiany poglądów na ten temat doszło w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy.

powrót