Uroczysta Sesja Rady Miasta Legnicy, 02.06.2003 r.

Rektor PWSZ Prof. Dr Hab. Stanisław D±browski odbiera nagrodę Miasta Legnicy

Kanclerz PWSZ Jerzy Stefaniak wyróżniony został odznak± Zasłużonego dla Miasta Legnicy

powrót