Spotkanie dotyczące organizacji studiów na odległość (e-learning)
spotkanie robocze z władzami Uczelni
przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej z Drezna

 

powrót