Unia Europejska - szanse i zagrożenia, 11.05.2003
uczestnikami debaty byli Piotr Rojek (UW) i Stanisław Wojtera (UPR)
Dyskusja pomiędzy stronami rozpoczła się już przed debatą na spotkaniu u Pana Rektora.
Piotr Rojek przed wejściem na sale rozmawia z organizatorami.
  Debate prowadził Robert Siarkiewicz  
   

 

powrót