Międzynarodowa Konferencja Polska w Środowisku Międzynarodowym, 15-17 maja 2002 r.

uczestnicy konferencji
 
przed gmachem głównym Uczelni
jednym z uczestników był Poseł RP Tadeusz Maćkała
w czasie obrad
na miejscu można było nabyć fachową literature
uczestnicy konferencji podczas koncertu
słodki obraz Uczelni
władze PWSZ w Legnicy
tort został podzielony przez władze Uczelni
organizatorzy konferencji - pracownicy Instytutu Służb
Publicznych

powrót