Uroczyste wręczenie dyplomów studentom Instytutu Technicznego PWSZ w Legnicy

Uroczyste wręczenie dyplomów studentom Instytutu Technicznego PWSZ w Legnicy

absolwenci Instytutu Technicznego władze PWSZ w Legnicy
kadra akademicka Instytutu Technicznego 13.04.2002 r. sala Akademii Rycerskiej 
wypełniła się po brzegi
kadra akademicka PWSZ w Legnicy
wręczenie nagród wyróżniającym się absolwentom przez władze Uczelni
 
przemawia dyrektor Instytutu Technicznego
 prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński
podziękowania przyjmuje Rektor PWSZ w Legnicy
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski

występ chóru 

zakończenie uroczystości

powrót