Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom 2002
władze Uczelni i zaproszeni goście
uroczystość otworzył Rektor PWSZ w Legnicy prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom przez Rektora prof. dr hab Stanisława Dąbrowskiego i Kanclerza
mgr Jerzego Stefanika
jedną z trzech nagród pieniężnych wręcza poseł RP Tadeusz Maćkała
nagrodzono również najpopularniejszych sportowców - na zdjęciu wyróżniony Jacek Kiełb
dalej >>