Wręczenie tytyłu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Stanisławowi Dąbrowskiemu w Drohobyczu

Dnia 11 października b.r. w Pedagogicznym Uniwersytecie im. Iwana Franko w Drohobyczu miała miejsce uroczystość szczególna dla Pana Profesora dr hab. Stanisława Dąbrowskiego, Jego Magnificencji Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, dla miasta Legnicy a także, chociaż to zabrzmi patetycznie, dla polskiej racji stanu. W trakcie międzynarodowej konferencji poświęconej m.in. problematyce polsko - ukraińskiej w latach czterdziestych XX wieku, odbyła się uroczystość nadania pierwszego w dziejach uniwersytetu drohobyckiego - tytułu doktora honoris causa.
Senat Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu 18 kwietnia 2002r. podjął uchwałę o nadaniu tytułu pierwszego doktora honoris causa Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, prof. dr hab. Stanisławowi Dąbrowskiemu.
W tym miejscu pragnę Państwa poinformować, iż Uniwersytet Drohobycki od wielu laty ściśle współpracuje z kilkoma ośrodkami akademickimi w Polsce oraz w innych krajach europejskich, a na Uniwersytecie w Drohobyczu mówi się już o co najmniej kilku kandydatach do tegoż tytułu także i z Polski. W związku z tym, iż Pan Rektor profesor Stanisław Dąbrowski został pierwszym doktorem honoris causa tejże uczelni, radość Dolnoślązaków jest jeszcze większa.
Tę - historyczną dla Uniwersytetu Drohobyckiego uroczystość - zaszczycili swoją obecnością zarówno przedstawiciele Senatów innych Uczelni ukraińskich i polskich jak i ukraińskich władz rządowych oraz samorządowych. Na tej podniosłej uroczystości władze miasta Legnicy reprezentowała Pani Wiceprezydent Wanda Skowron, władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy - Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, dr Kazimiera Jaworska.
Pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Drohobyckiego - prof. Stanisław Dąbrowski - dodatkowo zaskarbił sobie sympatię i szacunek uczestników uroczystości także i tym, że wygłosił - jak ocenili znawcy problemu - obiektywny wykład dotyczący trudnych kwestii polsko - ukraińskich w języku ukraińskim.powrót