Wizyta przedstawicieli Izby Przemysłowo - Handlowej i Akademii Ekonomicznej z Drezna w PWSZ w Legnicy
podpisanie umowy dotyczącej kształcenia marketingu na odległość (eLearning). Umowę podpisali Rektor PWSZ w Legnicy prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski i dr Helmut Dawidowski Dyrektor Izby Przemysłowo - Handlowej z Drezna
zwiedzanie nowych sal wykładowych
spotkanie z władzami Uczelni


W dniu 25.10.2002 r. odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy spotkanie przedstawicieli władz naszej Uczelni z gośćmi przybyłymi z Niemiec. Przedmiotem spotkania była kontynuacja prac nad wdrożeniem w PWSZ w Legnicy programu kształcenia w dziedzinie marketingu na odległość (eLearning).
Efektem prac było podpisanie umowy przez obu partnerów, która precyzuje etapy realizacji projektu oraz obowiązki każdej ze stron. Poza tym zostały ustalone m.in. pytania jakie znajdą się w ankietach adresowanych do przedsiębiorców, studentów oraz przedstawicieli kadry dydaktycznej, a także wyznaczony dalszy kierunek prac nad projektem.

powrót