Spotkanie z kandydatami na prezydentów, burmistrzów, wójtów z terenu Dolnego Śląska
kandydaci w murach Uczelni
spotkanie z wladzami Uczelni
kandydaci na prezydenta Legnicy
spotkanie było dobrą okazją do wymiany poglądów dotyczących roli i wspólpracy regionalnej uczelni wyższej z samorzadem lokalnym

powrót