Spotkanie z dr hab. Ryszardem Brolem
Dziekanem Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
27 październik 2004 r. PWSZ im. Witelona w Legnicy
 
 
 
 
   

powrót