Konferencja: "Demokracja lokalna a demokracja globalna"
   
   
Marszałek Sejmu RP Marek Borowski z władzami Uczelni
   
   
Spotkanie u Rektora
Zwiedzanie Uczelni
Wykład Marszałka zgromadził tłumy studentów
Spotkanie ze studentami przed gmachem PWSZ w Legnicy
Pożegnanie Marszałka

 


Ogólnopolskie Forum Młodych


Oblicza demokracji: demokracja lokalna a demokracja globalna zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Młodych Politologów przy Instytucie Służb Publicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy.
Odbyło się ono w dniach 17-19 maja 2002 roku w siedzibie naszej Uczelni w Legnicy przy ul. Sejmowej 5A.
Patronat honorowy nad naszą konferencją przejęli i wzięły udział następujące osoby:

Patronami medialnymi Forum Młodych byli:

Koło Naukowe Młodych Politologów podjęło się organizacji tego typu przedsięwzięcia, licząc m.in. na integrację ogólnopolskiego środowiska akademickiego oraz na możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów ze studentami uczelni wyższych z całego kraju. Poza tym wyrażaliśmy nadzieję, że wśród zaproszonych gości uda się wywołać żywiołową dyskusję, której wnioski opublikujemy w materiale drukowanym.

Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się 18 maja 2002 r., otwarcia konferencji dokonał Rektor PWSZ w Legnicy prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski. Kolejnym punktem programu był wykład inauguracyjny wygłoszony przez Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego, a następnie dyskusja w której uczestniczyli zaproszeni goście, uczestnicy konferencji, przybyli do nas z całej Polski i studenci PWSZ w Legnicy. Po objedzie uczestnicy zebrali się aby wspólnie debatować nad demokracją. Odbywało się to w trzech równolegle funkcjonujących panelach:
I PANEL
Demokracja w ujęciu lokalnym.
Demokracja globalna a demokracja lokalna.
Moderator dyskusji:
Dr Krystyna Rogaczewska (PWSZ Legnica)
II PANEL
Demokracja - jej pojęcie oraz jej ewolucja. Od demokracji ateńskiej do teleinformatycznej.
Moderator dyskusji:
Prof. Ryszard Herbut (PWSZ Legnica)
III PANEL
Współczesne koncepcje demokracji oraz jej mechanizmy
Moderator dyskusji:
Dr Marek Zawadka (PWSZ Legnica)
Mgr Robert Kropiwnicki (PWSZ Legnica)

Konferencję udało się nam zorganizować dzięki hojnej pomocy:

powrót